رایانه های شخصی

رایانه‌های شخصی برای بازی‌های ویدئویی به‌صورت گسترده استفاده می‌شوند؛ رایانه‌ها به دلیل تفاوت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌ای که با یکدیگر دارند، در اجرای بازی‌ها به‌صورت یکسان کار نمی‌کنند و ممکن در زیمنه راه اندازی مشکلاتی برای اجرای بازی‌ها به‌وجود آورند؛ با این‌حال مزایای خاص آن‌ها این است که می‌توان بازی را بیشتر شخصی‌سازی کرد، مد به آن افزود، کیفیت گرافیکی بهتر و محدودیت های کمتر را با آنان تجربه کرد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها